Wuxi Reliance Technology Co., Ltd
Манай гол бүтээгдэхүүнүүд: иж бүрэн TPE болон XPE эрүүл мэндийн машины шалны дэвсгэр, бүх нийтийн машины шалны дэвсгэр, зүсдэг машины шалны дэвсгэр,
холбогдох патент авсан байна.

МАШИНЫ БҮХЭГ